Kopalnia piasku i żwiru

…oferuje w sprzedaży żwir, piasek, materiały kruszone, mieszanki wykorzystywane w produkcji betonów i prefabrykatów, w budownictwie ogólnym i budownictwie drogowym.

Oferta kruszyw

  • piasek filtracyjny od 0-1.4mm zgodne z PN-91B -06716 (PIASKI I ŻWIRY FILTRACYJNE)
  • piasek zasypowy
  • piasek kruszywo drobne od 0-2mm zgodne z PN-EN 12620+A1:2010 (KRUSZYWA DO BETONU)
  • kruszywo naturalne od 0-8mm zgodne z PN-EN 12620+A1:2010 (KRUSZYWA DO BETONU)
  • czarnoziem z torfem